przedszkole

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"
04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118A
Telefon: 22 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl

Aktualności

KOLEJNY APEL MAZOWIECKIEJ POLICJI W ZWIĄZKU Z NOWYMI OBOSTRZENIAMI 
- POBIERZ

 


         WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI

 

Szanowni Państwo,


uprzejmie informujemy, że została podjęta decyzja o wydłużeniu rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych.

Rodzice, którzy nie zarejestrowali wniosków w systemie i nie przesłali ich do przedszkola/szkoły pierwszego wyboru będą mogli to zrobić w terminie do 23 kwietnia br.
Możliwość rejestracji wniosków w systemie rekrutacyjnym zostanie ponownie uruchomiona 30 marca br. o godz. 13.00.
Do 23 kwietnia br. przedłużono również termin na uzupełnienie braków we wnioskach już złożonych.

Dokumenty można przesyłać na adresy mailowe placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.
Rodzice, którzy już złożyli wnioski nie muszą ponownie ich składać.

 


 

    KOMUNIKAT MAZOWIECKIEJ POLICJI - POBIERZ                

 


             Szanowni Państwo!

     Czas, w którym niestety dzieci nie mogą chodzić do przedszkola, poza proponowanymi przez nauczycielki poszczególnych grup aktywnościami można wykorzystać tak, aby nasze pociechy nabywały nowych doświadczeń i jeszcze bardziej rozwijały się w obszarach: fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym. Mogą sprzyjać temu codzienne czynności dzieci wykonywane wspólnie lub kierowane przez rodziców.

     Możemy rozmawiać z dziećmi na różnorodne tematy, tłumaczyć otaczające nas zjawiska, a tym samym wzbogacać słownictwo. Czytajmy naszym pociechom albo razem z nimi, rozmawiajmy na temat tekstu, zadawajmy pytania otwarte i zamknięte, próbujmy tworzyć inne zakończenia opowiadań.  Opisujmy ilustracje w książeczkach. Zachęcamy także do wspólnego przygotowywania posiłków, a pobyt w kuchni można wykorzystać do zadań matematycznych, np.: przeliczania produktów, talerzy, sztućców lub porównywanie ich ilości czy wielkości. Nie zapominajmy o zabawach przy wspólnym stole: grach planszowych, logicznych czy zręcznościowych.

     Starajmy się także wykorzystać ten czas do rozwijania samodzielności dzieci, gdyż często w towarzyszącym nam pośpiechu wyręczamy nasze pociechy. Zachęcajmy zatem dzieci do utrzymywania czystości w swoich kącikach/pokojach, do sprzątania po skończonej zabawie,                 do samodzielnego ubierania się czy przygotowywania do snu.

     Aby urozmaicić domowe zajęcia można skorzystać z  telewizyjnych programów edukacyjnych. Pamiętajmy jednak, że główną aktywnością dzieci jest ZABAWA!

Życzymy wszystkim dużo zdrowia i wspaniałych, rodzinnych chwil!

 

 


  

 

            Szanowni Państwo!

       Podajemy adresy mailowe założone przez nauczycielki poszczególnych grup. Prosimy o kontakt i potwierdzanie swoich adresów mailowych. Będziecie Państwo  otrzymywać codziennie gotowe propozycje różnorodnych aktowności dzieci pozwalających na realizację podstawy programowej. 

 

GRUPA I   krasnoludki1zakatek@gmail.com

GRUPA II   misie2zakatek@gmail.com

GRUPA III     p.230.grupa3_smerfy@o2.pl

GRUPA IV    motylki.230@gmail.com

GRUPA V     grupa5zakatek@gmail.com

GRUPA VI   grupa6zakatek@gmail.com

GRUPA VII    0b.kolorowyzakatek@gmail.com

 

W KĄCIKU LOGOPEDYCZNYM są dostępne propozycje ćwiczeń i zabaw dla dzieci (ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne oraz zabawy utrwalające poszczególne głoski. Zachęcam do kontaktu mailowego w celu spersonalizowania propozycji: logopeda@interia.eu

 


 

Informujemy, iż zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych  będzie trwało do 10 kwietnia 2020 r.    

   


 

 

          INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI

     Do 20 marca br., do godz. 16.00 można składać lub wysyłać mailem wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej w szkole podstawowej. Razem z wnioskiem należy złożyć lub przesłać dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów

Jeżeli wniosek został wypełniony do 19 marca br. do godz. 20.00, to można go pobrać z systemu rekrutacyjnego – należy zalogować się do konta dziecka i pobrać wniosek przez zakładkę ”Pobierz wniosek „. Wniosek należy wydrukować i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Jeżeli wniosek nie został wypełniony w systemie można pobrać druk w zakładce „Pliki do pobrania, instrukcja”, wypełnić ręcznie i złożyć w placówce pierwszego wyboru lub przesłać mailem (scan lub zdjęcie).

Ważne, aby wnioski zostały podpisane przez rodziców.
 


 

 

       Szanowni Państwo! 

     W zakładce PROPOZYCJE ZABAW DLA DZIECI można znaleźć pomysły do wykorzystania  w domu! 

Dla przedszkolaków objętych terapią logopedyczną w zakładce KĄCIK LOGOPEDYCZNY są dostępne propozycje ćwiczeń i zadań mających na celu utrwalanie poszczególnych głosek.

 

 

 

AKTUALNE INFORMACJE ZWIĄZANE Z ZAPISAMI NA DYŻUR WAKACYJNY

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych                 w szkołach

 

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

W zakładce DLA RODZICÓW  publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020r.

 

 

 

DYŻUR WAKACYJNY

 

TURNUS I   01.07. – 17.07.2020r.  – Przedszkole Nr 230 „Kolorowy Zakątek” ul. Szaserów 118A

                                                               – Przedszkole Nr 89 „Niezapominajka” ul. Kobielska 55A

 

TURNUS II   20.07. – 07.08.2020r.  – Przedszkole Nr 48 „Zielony Groszek” ul. Szaserów 119

                                                                – Przedszkole Nr 143 „Mali Odkrywcy” ul. Kickiego 5

 

TURNUS III   10.08. – 31.08.2020r. – Przedszkole Nr 51 „Misia Czarodzieja” ul. Chrzanowskiego 7

                                                                 – Przedszkole Nr 153 „Słoneczne Przedszkole” ul. Chrzanowskiego 19

 

Zapisy do przedszkoli dyżurujących w okresie wakacji będą prowadzone z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Szczegółowy harmonogram i zasady prowadzenia zapisów na dyżur wakacyjny znajdują się w zakładce dla rodziców.

 

 

 

Warszawa, 11 marca 2020 roku

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

 

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca
z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 

 

Lekarze, specjaliści, eksperci WHO wskazują, że wprowadzenie odpowiednich i odpowiedzialnych działań może ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa. Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce może zagrozić zdrowiu obywateli. Dlatego na podstawie tzw. specustawy Minister Edukacji Narodowej przygotował rozporządzenie, które czasowo ogranicza funkcjonowanie jednostek systemu oświaty na obszarze całej Polski.

 

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i placówek oświatowych (publicznych i niepublicznych), z wyjątkiem: 

 • poradni psychologiczno-pedagogicznych;
 • specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych;
 • młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych;
 • przedszkoli i szkół w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej;
 • szkół w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich;
 • szkół przy zakładach karnych i aresztach śledczych.

 

Dyrektorze,

 

 • zajęcia w Twojej szkole, przedszkolu, placówce będą zawieszone na
  2 tygodnie;  
 • 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze;
 • od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół;
 • poinformuj uczniów, rodziców i kadrę pedagogiczną o tym, jak będą wyglądały kolejne dni;
 • od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do przedszkoli i szkół. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy;
 • poinformuj niezwłocznie rodziców i nauczycieli o ograniczeniu funkcjonowania placówki. Wykorzystaj do tego dziennik elektroniczny lub inne środki komunikacji z rodzicami i nauczycielami. Wywieś informację o zawieszeniu zajęć w widocznym miejscu;
 • możesz poprosić nauczycieli o to, aby przygotowali materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów w domu. Ministerstwo Edukacji Narodowej przekaże informacje dotyczące e-materiałów, z których mogą korzystać uczniowie i nauczyciele;
 • w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe, w placówkach kształcenia ustawicznego oraz w centrach kształcenia zawodowego zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu;
 • uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami nie uczęszczają do szkoły. Realizują jednak przygotowanie zawodowe u pracodawcy na dotychczasowych zasadach;
 • od 16 marca br. będą zawieszone zajęcia realizowane w ramach turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników;
 • śledź na bieżąco komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Sprawdzaj również komunikaty wysyłane przez System Informacji Oświatowej.

 

W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty nauczycielom pozostającym w gotowości do pracy przysługuje wynagrodzenie ustalone na podstawie Kodeksu Pracy (art. 81 § 1).

 

Rodzicu,

 

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

 

Uczniu,

 

 • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
 • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
 • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
 • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

 

 

Platforma epodreczniki.pl i materiały do samodzielnej nauki

 

Zachęcamy nauczycieli, aby w najbliższym czasie wspierali uczniów w nauce i przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu. Szczególnie prosimy o objęcie opieką uczniów, którzy przygotowują się do tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, maturalnego oraz zawodowego i udostępnienie im niezbędnych materiałów.   

 

Rekomendujemy wykorzystanie w tym celu następujących rozwiązań:

 • dziennik elektroniczny;
 • strona internetowa szkoły, przedszkola, placówki oświatowej;
 • mailing do rodziców, a w przypadku uczniów starszych wysyłanie materiałów bezpośrednio do młodzieży.

 

Na platformie Ministerstwa Edukacji Narodowej epodreczniki.pl udostępniliśmy
e-materiały do wykorzystania przez nauczycieli lub do samodzielnej nauki przez uczniów. Epodręczniki.pl to biblioteka bezpłatnych, sprawdzonych, zgodnych z aktualną podstawą programową materiałów edukacyjnych.

 

Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

 

 • Często myj ręce przy użyciu mydła i wody.
 • Przy kasłaniu i kichaniu zakrywaj usta i nos. Zachowaj co najmniej metr odległości od osób, które kaszlą i kichają.

 

Osoby wracające z regionów zarażonych koronawirusem powinny powiadomić o tym telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego. Więcej informacji dotyczących koronawirusa na stronie: gov.pl/koronawirus

 

Podejrzewasz u siebie koronawirusa? Zadzwoń pod numer 800 190 590!

Bezpłatna infolinia NFZ jest czynna całą dobę, przez 7 dni w tygodniu. Wykwalifikowani konsultanci poinformują Cię, co zrobić, by otrzymać pomoc.

 

Departament Informacji i Promocji

Ministerstwo Edukacji Narodowej

 

 

KOMUNIKAT

     Uprzejmie informujemy, że w związku ze stanem sanitarno-epidemiologicznym na terenie m.st. Warszawy oraz prewencyjnymi działaniami, podjętymi przez Urząd m.st. Warszawy, na terenie dzielnicy Praga-Południe zawieszone zostają do odwołania wszystkie:

 1. wydarzenia kulturalne
 2. imprezy sportowe
 3. zebrania i zajęcia kulturalne oraz sportowe

których organizatorem jest m.st. Warszawa lub jednostki nadzorowane i podległe miastu.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z decyzją Prezydenta m.st. Warszawy z dniem 12 marca 2020 r. zostają zamknięte do odwołania wszystkie pływalnie, sauny oraz siłownie, których zarządcą jest miasto.

Decyzją Prezesa Rady Ministrów 12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, a jedynie działania opiekuńcze. Od 12 marca br. uczniowie szkół ponadpodstawowych nie przychodzą do szkół.

Od 16 marca 2020 r. do 25 marca zostają zamknięte wszystkie placówki oświatowe (szkoły, przedszkola, ogniska pracy pozaszkolnej oraz inne niewymienione placówki) a także szkoły wyższe.

Decyzją Ministra Kultury  i Dziedzictwa Narodowego nastąpi  czasowe zamknięcie instytucji kultury, w tym bibliotek publicznych  w dniach od 12  do 25 marca 2020 r.
 

                                                                           Tomasz Kucharski

                                                            Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy

 

 

                             Szanowni Rodzice!

W związku z istniejącym ryzykiem pojawienia się koronawirusa na terenie m. st. Warszawy zwracam się z prośbą o:

 1.  Przyprowadzanie do przedszkola tylko dzieci zdrowych.
 2.  Zwrócenie szczególnej uwagi na higienę rąk i dokładne ich mycie.
 3.  Niekorzystanie z toalet przedszkolnych.

Proszę także o zapoznawanie się z komunikatami  Głównego Inspektoratu Sanitarnego  https://gis.gov.pl/aktualnosci/ oraz śledzenie informacji na stronie internetowej placówki.

 

 

Informację Głównego Inspektora Sanitarnego odnośnie wytycznych w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

https://pssewawa.pl/download/GIS-Zalecenia%20do%20szkol%20i%20placowek%20ws.koronawirus-27.02.2020.pdf

 

Przydatne materiały o koronawirusie SARS-CoV-2

https://gis.gov.pl/aktualnosci/przydatne-materialy-o-koronawirusie/

 

 

           DZIEŃ BABCI I DZIADKA

Serdecznie zapraszamy na Uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka:

Grupa I - 20 stycznia, godzina 15.00

Grupa II - 27 stycznia,  godzina 15.00

Grupa III - 20 stycznia, godzina 15.30

Grupa IV - 27 stycznia, godzina 15.30

Grupa V - 20 stycznia, godzina 16.15

Grupa VI - 27 stycznia, godzina 16.15

Grupa VII - 17 stycznia, godzina 16.00

       SERDECZNIE ZAPRASZAMY WSZYSTKIE DZIECI NA SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM MIKOŁAJEM, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ 5 GRUDNIA  O GODZINIE 12.15    

                                                            Znalezione obrazy dla zapytania ŚWIĘty mikołaj

 

                                                                                                                           Znalezione obrazy dla zapytania pióro poety                 DZIEŃ POEZJI

27 listopada odbędzie się w naszym przedszkolu Dzień Poezji, który będzie miał na celu rozbudzanie zainteresowania dzieci poezją polskich autorów, rozwijanie zdolności recytatorskich, aktorskich oraz plastycznych. 

 

UWAGA! ZGŁOSZENIA PRAC PLASTYCZNYCH I RECYTACJI WIERSZY DO 20 LISTOPADA!!!


Grupy młodsze : I, II, III, IV

- czytanie wierszy przez rodziców w domu
- czytanie wiuerszy przez nauczycielki w grupach
- wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wysłuchanym utworem - dziecko - rodzic
   (format A4 lub wiekszy, dowolna technika plastyczna)
   Zwrot prac najpóźniej do 25 listopada.
- wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wierszem w grupach 

 

Grupy starsze : V, VI, VII

- czytanie wierszy przez dzieci w domu lub ich nauka na pamięć
  Chętny do udziału w przedsięwzięciu rodzic i dziecko zgłaszają się do nauczyciela w grupie. 
   Rodzic uczy dziecko czytać lub recytować wybrany wiersz na 27 listopada.
- czytanie wierszy przez nauczycielki w grupach
- inscenizacje wybranych wierszy w grupach

 

Serdecznie zachęcamy Państwa  do wspólpracy :)

Zainteresowanych rodziców i dzieci z grup: I, II, III, IV  prosimy o zgłaszanie się do nauczycielek grup, wykonanie pracy plastycznej inspirowanej wybranym wierszem, podpisanie pracy i dostarczenie do grupy do 25 listopada.

Chętnych rodziców i dzieci z grupy: V, VI, VII prosimy o zgłaszanie się do nauczycielek w grupach, podanie tytułu wiersza, przygotowanie dziecka do recytacji lub czytania utworu, które odbędzie się 27 listopada. 

WSPÓŁPRACA Z LEGIĄ WARSZAWA

W ramach współpracy z Legią Warszawa i obecnością naszej placówki w elitarnym projekcie „Przedszkole przyjazne Legii”, mamy przyjemność zaprosić naszych podopiecznych oraz Państwa na darmowy trening piłkarski, który odbędzie się na obiektach treningowych Legii Warszawa (przy ul. Łazienkowskiej 3).

Zapraszamy Rodziców oraz dzieci w wieku od 3 do 7 roku życia. Trening odbędzie się w jednym z proponowanych terminów:
- niedziela, 28 kwietnia 2019 r., godzina 14:30

Trening trwa ok. 60 minut. Realizowany będzie w ramach „zajęć z Rodzicami” na boisku treningowym przy ul. Łazienkowskiej 3. Na boisku, pod okiem trenerów Legii, możliwy jest trening jednego rodzica oraz jego dziecka.

UWAGA: TRENING GRATIS MOŻLIWY TYLKO PO WCZEŚNIEJSZEJ REJESTACJI:
1. Wejdź na 
panel.legiasoccerschools.pl i wypełnij formularz zgłoszeniowy.
2. W polu „Wybieram zajęcia w lokalizacji” wskaż program sportowy (Przedszkola piłkarskie dla dzieci 3-7 lat).
3. Z rozwijanego menu wybierz lokalizację „Warszawa – trening GRATIS”.
4. Podczas wypełniania danych dziecka w polu „Nazwa szkoły lub przedszkola” wpisz nazwę swojej placówki.
5. Dokończ rejestrację.
6. Widzimy się na boisku!


PO DOKONANIU REJESTRACJI OTRZYMAJĄ PAŃSTWO AUTOMATYCZNĄ INFORMACJĘ Z SYSTEMU O PŁATNOŚCIACH, KTÓRĄ PROSIMY ZIGNOROWAĆ.

Udział w treningu dla Państwa oraz dzieci jest darmowy.

Zapraszamy!

Uwaga: liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Więcej informacji o szkółkach piłkarskich Legii Warszawa: http://www.legiasoccerschools.pl/

 

 

 

 

 

Kontakt

Przedszkole Nr 230 "Kolorowy Zakątek"

04-349 Warszawa
ul. Szaserów 118a

tel: 22 610 24 96
e-mail: p230@edu.um.warszawa.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w przedszkolu jest:

Agnieszka Korycka
dane kontaktowe: akorycka@dbfopld.waw.pl

Mapa dojazdu

× Strona korzysta z plików cookies. W każdej chwili można zmienić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki.
Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce cookies.